Concerned about Fee!

ในการ Trade หุ้น ก็อย่าลืมนึกถึงค่าธรรมเนียมในการ Trade กันนะคะ

แต่ละ Broke ก็มีค่า Commission ที่ต่างกันไป ที่ยกตัวอย่างในที่นี้

เป็นประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในการ Trade กับแต่ละ บล. นะคะ

อย่างถ้าเป็นบล.บัวหลวงจะไม่มีขั้นต่ำ ซึ่งพอคิดค่าคอมฯของการ Trade

แต่ละครั้งจะต่ำมาก ส่วนตัวแล้วเปิดเป็นบัญชี Cash Balance ค่ะ

คือซื้อได้ตามจำนวนเงินที่ฝากไว้กับพอร์ต ส่วนของ บล. โนมูระ พัฒนสิน

Trade ทีนึงประมาณ 53.50 บาท

ในส่วนของ บล.กสิกรนี่จะแพงหน่อย

ครั้งละประมาณ 100 บาทค่ะ

 

 

เราควรคำนึงถึงค่า Fee ตรงนี้ด้วยเพราะ

เป็นต้นทุนของเราเหมือนกัน อย่างกองทุนก็เก็บค่าธรรมเนียมนะคะ

เราต้อง Check ค่าธรรมเนียมของแต่ละกองทุนด้วย เพื่อเปรียบเทียบ

ความได้เปรียบเสียเปรียบของแต่ละกองทุนค่ะ

#YieldInvestor

By |2019-03-05T02:53:40+00:00March 5th, 2019|

About the Author:

นักลงทุน/มนุษย์เงินเดือนที่หลงใหลในการเงินการลงทุน รักการอ่าน อยากแบ่งปันความรู้ให้กับเพื่อนๆนักลงทุน ผ่านทาง Website: www.salarymatter.com IG: Salarymatter Facebook: https://www.facebook.com/salarymatter Twitter: Salarymatter