Monthly Archives: September 2021

Home/2021/September

K-CHANGE-A(A)

By |2021-09-10T19:39:03+07:00September 10th, 2021|

ได้มีโอกาสลงทุนในกองทุน K-CHANGE-A(A) แล้วได้ผลตอบแทนที่ดี เลยอยากมาแชร์เพื่อนๆเกี่ยวกับกองทุนนี้กันค่ะ :-) ส่วนตัวแล้วมองว่ากองทุนนี้น่าจะอนาคตไกลนะคะ เพราะทุกคนต้องการให้โลกนี้ดีขึ้นในทุกๆด้านอยู่แล้ว ยิ่งเป็นการลงทุนในหุ้นที่ให้ผลกระทบเชิงบวก ต่อโลก น่าจะไปได้ไกลทีเดียวค่ะ ^^ ประเภทกองทุน • กองทุนตราสารทุน • กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund • กองทุนรวมที่เน้นลงทุนแบบมีความเสี่ยงต่างประเทศ [...]

Passive Income

By |2021-09-03T20:18:28+07:00September 3rd, 2021|

Passive Income: ใครๆก็อยากมี ถ้าเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือน เราจะรู้เลยว่าเดือนนึงเราใช้เงินเท่าไหร่ อย่างเช่นเดือนละ 20,000 บาท แล้วถ้าเรามี Passive Income ปีละ 240,000 หรือเดือนละ 20,000 บาทก็สามารถเกษียณได้เลยถ้าเราต้องการ มีเงินก้อน 3 ล้าน ได้ผลตอบแทนจากปันผล [...]

Go to Top