Passive Income: ใครๆก็อยากมี

ถ้าเราทำบัญชีรายรับรายจ่ายทุกเดือน เราจะรู้เลยว่าเดือนนึงเราใช้เงินเท่าไหร่

อย่างเช่นเดือนละ 20,000 บาท แล้วถ้าเรามี Passive Income ปีละ 240,000

หรือเดือนละ 20,000 บาทก็สามารถเกษียณได้เลยถ้าเราต้องการ

มีเงินก้อน 3 ล้าน ได้ผลตอบแทนจากปันผล 10% ก็จะเท่ากับ 300,000 บาท cover รายจ่ายเราสบายๆ

การที่เราจะได้ผลตอบแทนจากเงินปันผลกี่ % นั้นก็ขึ้นกับต้นทุนของเราด้วย

เช่น ถือหุ้น QH เหมือน ดร.นิเวศน์ เหมวชิรวรากร (Warren Buffett เมืองไทย)

ราคาล่าสุด 2.20 บาทต่อหุ้น ปันผล 5.45% ประมาณ 0.1199 บาท

ถ้าเราต้องการปันผล 10% เราต้องมีต้นทุนที่ 1.199 บาท เราก็รอให้หุ้น QH ลงถึง 1.199 บาทแล้วเข้าซื้อที่ 3 ล้านหุ้น

ก็จะได้ปันผลประมาณ 359,700 บาทต่อปี อาจจะเป็นจำนวนเงินที่เยอะหน่อยแต่ก็พอทำได้

The greater the passive income you can build, the FREER you will become.”