General

Home/General

Love + Finance

By |2019-03-01T02:18:49+07:00February 13th, 2019|

ความรักกับการเงิน สองอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตทั้งคู่ เวลาเรามีความรักเราควรคุยเรื่องเงินกับคู่ของเราด้วย ยิ่งก่อนแต่งงานด้วยแล้วยิ่งควรคุยกันก่อนว่าแต่ละคน มีสินทรัพย์หรือหนี้สินเท่าไหร่ ถ้ามีสินทรัพย์มากกว่า หนี้สินทั้งคู่ถือว่าทำกรรมมาดี แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้งสองฝ่ายมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน อันนี้ต้อง แก้หนี้กันก่อน ใครว่าคนเป็นหนี้ออมเงินไม่ได้ เวลาเราเป็นหนี้แล้วทำงานใช้หนี้อย่างเดียวมันให้ ความรู้สึกที่หดหู่จริงๆเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเลย ทำงานแล้วต้องเอาเงินให้เจ้าหนี้ตลอดๆ ฉะนั้นคนมีหนี้ ควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาออมด้วย ออมในกองทุน ออมในหุ้น ออมในสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสด [...]

Happy Investments

By |2020-10-10T23:45:13+07:00January 25th, 2019|

ลงทุนในหุ้นอย่างไรให้มีความสุข 1.รักในการลงทุน คนส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดหุ้นเพราะหวังรวยเร็ว แต่จริงๆแล้วการรวยง่ายๆไม่มี การจะประสบความสำเร็จได้ต้องรักในสิ่งที่ทำ และอดทนทำมันให้ดีที่สุด เราไม่ควรหวังในผลกำไรมากจนเกินไป ควรมีความสุขระหว่างลงทุน พร้อมทั้งพัฒนาตนเอง ศึกษาเพิ่มเติมอยู่เสมอ 2. รักในการเรียนรู้ คนเราไม่ใช่แค่จบการศึกษาแล้วไม่ค้นคว้าเพิ่มเติม ยิ่งในยุคปัจจุบัน ข่าวสารเร็วมาก เราควร update ตามโลกให้ทัน รักการอ่าน ไม่ว่าจะหนังสือพิมพ์ [...]

Discipline

By |2019-03-01T03:00:34+07:00November 27th, 2018|

การมีวินัย คือ การทำอะไรอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อจะได้ผลในทางที่ดี สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างการออกกำลังกาย และการออมการลงทุน ล้วนต้องมีวินัย อย่างการออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพแข็งแรงก็ต่อเมื่อออกอย่าง สม่ำเสมอ และไม่หักโหมจนเกินไป ส่วนการลงทุนเราสามารถนำการ DCA (Dollar Cost Average) มาใช้ได้ เป็นการบังคับวินัยไปในตัว ในการลงทุน [...]

Invest in Knowledge

By |2019-03-01T03:20:25+07:00November 7th, 2018|

การลงทุนในความรู้สำคัญมาก ก่อนที่เราจะลงทุนในอะไร เราควรมีความรู้ก่อน ลงทุนในความรู้ในที่นี้ อาจจะไม่ใช่เฉพาะเสียเงินลงคอร์สสัมมนา แต่รวมถึงการซื้อหนังสือ ในหัวข้อที่เราสนใจมาอ่านให้มีความรู้เพิ่มเติม หรืออาจจะสมัครสมาชิกห้องสมุดก็ได้ ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดค่าหนังสือและการเก็บรักษา เพียงแต่ว่าเราต้องรอหนังสือที่เราสนใจ ไว้ว่าเค้าจะนำเข้ามาในห้องสมุดหรือไม่เท่านั้น จริงๆในโลกยุคปัจจุบัน Internet ก็เป็นแหล่งความรู้ฟรีเช่นกัน เพียงแต่เราต้องมีวิจารณญาณในการเชื่อข้อมูลนั้นๆด้วย มันอาจเป็นแค่ความคิดเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง ควร Search หลายๆที่เพื่อความชัวร์ของข้อมูล [...]

Planning

By |2019-03-01T03:24:33+07:00November 2nd, 2018|

ชีวิตต้องมีการวางแผน จริงอยู่ที่เมื่อเราวางแผนแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจไม่ตรงตามแผนทั้งหมด แต่มีดีกว่าไม่มี เพราะอย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าเป้าหมายเราอยู่ตรงไหน ต้องทำอะไรบ้างให้ไปถึงเป้าหมายนั้น เรามักใช้หลัก SMART Specific : ระบุชัดเจนว่าต้องการอะไร Measurable : วัดผลได้ Attainable : ทำได้จริง Relevant : เป้าหมายย่อยควรสัมพันธ์กับเป้าหมายใหญ่ Time [...]

Load More Posts
Go to Top