หุ้น DRT หรือ หุ้น บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เป็นหุ้นปันผลตัวหนึ่งที่น่าสนใจ เพราะว่าราคาหุ้นไม่ผันผวนมากนัก เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ยึดหลัก ออมไว้ในหุ้น หรือ yield investor เนื่องจาก DRT เป็นหุ้นประเภท defensive stock ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก มีค่า beta ต่ำกว่า 1 แต่ในขณะเดียวกัน รายได้หรืออัตราการเติบโตของธุรกิจก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเหมือนหุ้น จำพวก growth stock ดังนั้น ถ้าหากเราเป็นนักลงทุนประเภท เก็งกำไรส่วนต่างราคา หรือ นักลงทุน VI หุ้นตัวนี้อาจจะไม่เหมาะ

หุ้นตัวนี้ไม่ใช่หุ้นเด้ง และไม่อาจคาดหวังราคาก้าวกระโดดในอนาคตอันใกล้ เป็นหุ้นที่ขึ้นอยู่กับ ภาวะเศรษฐกิจและกำลังซื้อภายในประเทศ แต่เนื่องจากว่า มีรายใหญ่เพียงไม่กี่รายในตลาดวัสดุก่อสร้าง ทำให้หุ้นตัวนี้ค่อนข้างที่จะมั่นคงในเรื่องรายได้ แต่ก็ไม่สามารถเติบโตได้มากนัก

ข้อมูลบริษัท

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์หลังคา แผ่นผนังและฝ้า อิฐมวลเบา และ ไม้สังเคราะห์ รวมทั้ง สินค้าประกอบการติดตั้งหลังคา และสินค้าโครงสร้างของบ้าน พร้อมให้บริการถอดแบบและติดตั้งหลังคา ภายใต้แบรนด์ ตราเพชร ตราหลังคา ตราอดามัส (Adamas) และตราเจียระไน

หุ้นสามัญจำนวน 1,047,958,000 หุ้น มูลค่า หุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 1,047,958,000 บาท

สังเกตว่า ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ครึ่งหนึ่งจะเป็นพวกกองทุนระยะยาว และกองทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ ทำให้รู้สีกว่าหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นปันผลที่ดีตัวนึง ที่ผู้จัดการกองทุนส่วนใหญ่เลือกไว้ในพอร์ต

มูลค่าส่วนแบ่งการตลาดภายในประเทศประจำปี 2559

ข้อมูลจาก บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชรจำกัด (มหาชน) แบบ 56-1 (ประจำปี2560)

เนื่องจากธุรกิจนี้ มีจำนวนคู่แข่งน้อย มีผู้เล่นรายใหญ่เพียงไม่กี่ราย ถึงจะมีผู้ผลิตรายใหม่ที่เน้นราคาต่ำเข้ามาบ้าง แต่ก็ยากที่จะเข้ามาแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากผู้ผลิตรายใหญ่ เพราะส่วนใหญ่มีกลุ่มลูกค้าของตัวเองอยู่แล้ว ทำให้เกิดการแข่งขันน้อย รายได้จึงค่อนข้างมั่นคง และอิงปัจจัยทางเศรษฐกิจและกำลังซื้อ ภายในประเทศ เป็นหลัก ซึ่ง DRT มีสัดส่วนการตลาดอยู่ที่อันดับสาม ของตลาดวัสดุก่อสร้าง ในแง่ของการเติบโตอาจจะเติบโตไม่มากไปกว่านี้ ตอนนี้ทาง บริษัทเองก็เน้นทำตลาดในต่างประเทศมากขึ้น โดยเน้นตลาดในกลุ่ม CLMV เป็นหลัก โดยตลาดภายในประเทศมีสัดส่วนรายได้ที่ 82.57% และ ตลาดต่างประเทศมีสัดส่วนรายได้ที่ 17.43% (ข้อมูลปี 2559)

งบการเงิน

ข้อมูลจาก settrade.com

[จากรูป หุ้น DRT มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดอยู่ที่ 5,973.36 ล้านบาท ในขณะที่สินทรัพย์รวมอยู่ที่ 3,017.15  บาท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ถ้ามองในแง่ของสินทรัพย์กับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดของบริษัท ดูเหมือนว่า ราคาหลักทรัพย์ตามราคาตลาดจะสูงอยู่พอสมควร แต่ก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนัก ถ้าบริษัทมีรายได้เติบโตต่อเนื่อง และ มีกำไรต่อเนื่อง ในขณะที่หนี้สินไม่สูงมากเมื่อเทียบกับสินทรัพย์

ค่า PE หรือ ราคาตลาดต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น อยู่ที่ราวๆ 12-15 เท่า หมายความว่า หากเราลงทุนวันนี้ ต้องใช้เวลา 12-15 ปี ที่จะคืนทุน

ค่า PBV > 2 หรือ ราคาตลาดต่อมูลค่าทางบัญชี หมายความว่า เราจะซื้อหุ้นตัวนี้แพงกว่ามูลค่าทางบัญชี อยู่ 2 เท่า ซึ่งถือว่าสูงพอสมควร

แต่ที่น่าสนใจคือ Dividend Yield หรือ อัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน ที่มากกว่า 5% ซึ่งเป็นหุ้นที่ให้ผลตอบแทนที่สูงตัวหนึ่ง

ค่า ROE หรือ ผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2560 บริษัท 21.16% ซึ่งโตจากปีก่อนหน้าประมาณ 2% และมีการเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2557 แสดงว่าผู้บริหาร มีการบริหารที่ดี ทำให้มีผลตอบแทนมากขึ้นต่อเนื่อง

ค่า ROA หรือ ผลตอบแทนจากสินทรัพย์ แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของสินทรัพย์ทั้งหมดที่มี ซึ่งปี 2560 บริษัท มี ROA อยู่ที่ 16.73% และเพิ่มขึ้นทุกปี จากปี 2557

สรุปคือ DRT เป็นหุ้น defensive หรือ dividend ตัวนึงที่ให้ผลตอบแทนสม่ำเสมอ แต่ไม่ใช่หุ้นเติบโต หรือ หุ้นสำหรับเก็งกำไรส่วนต่างของราคา เพราะมีความผันผวนต่ำ การเติบโตในแง่ของรายได้ ส่วนใหญ่มาจากการลดต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการที่ดี เนื่องจากธุรกิจนี้ มีการแบ่งสัดส่วนตลาดในประเทศที่ชัดเจน มีรายใหญ่ในตลาดอยู่เพียงไม่กี่เจ้า และการแข่งขันไม่รุนแรง การเติบโตในอนาคต ดูเหมือนว่าบริษัทจะมุ่งเน้นไปที่วัสดุใหม่ๆ เช่นไม้สังเคราะห์ และ เน้นไปที่ตลาดต่างประเทศ เช่น CMLV

บทความนี้ไม่ได้เขียนขึ้น เพื่อมีเจตนาตัดสินว่า หุ้นหรือบริษัท DRT ดีหรือไม่ดี แต่เขียนเพียงแต่วิเคราะห์บริษัทและคุณลักษณะของหุ้น ย้ำว่าการลงทุนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละบุคคล และปัจจัยเศรษฐกิจในขณะนั้นมากกว่า บทความนี้ไม่ได้แนะนำให้ซื้อหรือไม่ให้ซื้อหุ้นบริษัทนี้ แค่เพียงแสดงความคิดเห็นส่วนตัว เพื่อประโยขน์ในการตัดสินใจของตัวผมเองเท่านั้น