ความรักกับการเงิน สองอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตทั้งคู่

เวลาเรามีความรักเราควรคุยเรื่องเงินกับคู่ของเราด้วย

ยิ่งก่อนแต่งงานด้วยแล้วยิ่งควรคุยกันก่อนว่าแต่ละคน

มีสินทรัพย์หรือหนี้สินเท่าไหร่ ถ้ามีสินทรัพย์มากกว่า

หนี้สินทั้งคู่ถือว่าทำกรรมมาดี แต่ถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

หรือทั้งสองฝ่ายมีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน อันนี้ต้อง

แก้หนี้กันก่อน ใครว่าคนเป็นหนี้ออมเงินไม่ได้

เวลาเราเป็นหนี้แล้วทำงานใช้หนี้อย่างเดียวมันให้

ความรู้สึกที่หดหู่จริงๆเพราะไม่มีอะไรเป็นของเราเลย

ทำงานแล้วต้องเอาเงินให้เจ้าหนี้ตลอดๆ ฉะนั้นคนมีหนี้

ควรแบ่งเงินส่วนหนึ่งมาออมด้วย ออมในกองทุน

ออมในหุ้น ออมในสินทรัพย์ที่ให้กระแสเงินสด

แต่เราควรออมเพื่อสำรองเงินเผื่อฉุกเฉินก่อน

3-6 เดือนของค่าใช้จ่าย เช่นใช้เงินเดือนละ 10,000 บาท

ควรมีสำรองฉุกเฉินอย่างน้อยที่สุด 30,000 บาท

ถ้าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนที่มีรายได้สม่ำเสมอก็สามารถ

มีเงินสำรองฉุกเฉิน 3 เดือนได้ แต่ถ้าเป็น Freelance

ก็ควรมีขั้นต่ำ 6 เดือน เพราะรายได้ไม่แน่นอน ขึ้นกับ project

ที่ได้ทำ แล้วการจ่ายเงินก็ไม่แน่นอนแล้วแต่ผู้จ้าง

เมื่อเราคุยกันเรื่องเงินแล้วควรเปิดใจพูดความจริง ไม่โกหกกัน

เพื่อความสบายใจ ถ้าเรารักและเป็นห่วงคู่ของเราจริงๆควรพูดความจริง

ไม่ปิดบัง แล้วถ้ามีปัญหาก็ค่อยๆแก้กันไป ถ้ารักกันจริงแล้วขยันทำมาหากิน

ทั้งคู่ รับรองรอดพ้นจากหนี้สินได้แน่นอน

การเลือกคู่ครองก็ควรมองสถานะทางการเงินของคนรักด้วย

พูดได้ว่า ถ้าศีลเสมอกันแล้ว ไปกันรอดแน่นอน ไม่ใช่คนนึงเอาแต่เก็บ

อีกคนเอาแต่ใช้ ก็ไม่โอเค ควรมองอนาคตร่วมกัน ช่วยกันสร้างฐานะ

ไม่ใช่ทำลาย ยิ่งคนมีลูกด้วยแล้วรายจ่ายยิ่งเยอะ ต้องวางแผนการศึกษา

ให้ลูกด้วย แล้วการมีลูกไม่ใช่เรื่องง่ายๆ การเลี้ยงคนๆนึงให้อยู่ดีกินดี

ในโลกปัจจุบันค่อนข้างยาก ในยุคที่ราคาสินค้ามีแต่ขึ้นเอาๆ

เราต้องวางแผนรายรับ-รายจ่ายให้ดี กินดี ใช้ของดีได้ แต่เวลาต้อง

ประหยัดเราก็ต้องประหยัด ต้องมีความพอเพียง ไม่ใช่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย

ฝากเอาไว้ด้วยนะคะ ยิ่งคนมีลูกสอนเค้าให้รู้จักค่าของเงิน สอนเค้าว่า

เงินจำเป็นต้องมีเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ชิวิต แต่เงินไม่ใช่

ทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต เรายังต้องมีเรื่องของครอบครัว สังคม ประเทศชาติ

ให้ประพฤติตัวเป็นคนดี ใฝ่รู้ใฝ่เรียน เพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป

#YieldInvestor