การมีวินัย คือ การทำอะไรอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ เพื่อจะได้ผลในทางที่ดี

สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน อย่างการออกกำลังกาย และการออมการลงทุน

ล้วนต้องมีวินัย อย่างการออกกำลังกายจะทำให้สุขภาพแข็งแรงก็ต่อเมื่อออกอย่าง

สม่ำเสมอ และไม่หักโหมจนเกินไป ส่วนการลงทุนเราสามารถนำการ DCA

(Dollar Cost Average) มาใช้ได้ เป็นการบังคับวินัยไปในตัว ในการลงทุน

อย่างสม่ำเสมอ ตัดเงินจากบัญชีไปลงทุนในทุกๆเดือน เดือนละครั้ง

เป็นการสร้างวินัยในการลงทุน โดยธนาคารกสิกรไทย และ ธนาคารกรุงเทพ ได้

จัดให้มีการ DCA ได้ครั้งละ 500 บาท ซึ่งไม่มากเลย ทุกคนสามารถลงทุนในกองทุนได้

การออมก็สามารถทำได้โดยการฝากประจำ

ปลอดภาษี 24 เดือน โดยฝากเดือนละครั้ง ขั้นต่ำ 1,000 บาท

เป็นเวลา 24 เดือน (2 ปี) แล้วดอกเบี้ยยังไม่เสียภาษีอีกด้วย

#YieldInvestor