การลงทุนในความรู้สำคัญมาก ก่อนที่เราจะลงทุนในอะไร เราควรมีความรู้ก่อน

ลงทุนในความรู้ในที่นี้ อาจจะไม่ใช่เฉพาะเสียเงินลงคอร์สสัมมนา แต่รวมถึงการซื้อหนังสือ

ในหัวข้อที่เราสนใจมาอ่านให้มีความรู้เพิ่มเติม หรืออาจจะสมัครสมาชิกห้องสมุดก็ได้

ก็ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดค่าหนังสือและการเก็บรักษา เพียงแต่ว่าเราต้องรอหนังสือที่เราสนใจ

ไว้ว่าเค้าจะนำเข้ามาในห้องสมุดหรือไม่เท่านั้น จริงๆในโลกยุคปัจจุบัน Internet ก็เป็นแหล่งความรู้ฟรีเช่นกัน

เพียงแต่เราต้องมีวิจารณญาณในการเชื่อข้อมูลนั้นๆด้วย มันอาจเป็นแค่ความคิดเห็น ไม่ใช่ข้อเท็จจริง

ควร Search หลายๆที่เพื่อความชัวร์ของข้อมูล และอย่าไปหลงเชื่ออะไรง่ายๆ ควรเช็คในแหล่งที่น่าเชื่อถือเท่านั้น

#YieldInvestor